Ram HP Workstation Ram HP Workstation –

Ram HP Workstation

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
KM
-40%
A2Z50AA HP 8GB (1x8GB) DDR3-1600 ECC RAM

Giá bán 5.000.000₫ 3.015.000₫

KM
-40%
A2Z48AA HP 4GB (1x4GB) DDR3-1600 ECC RAM

Giá bán 1.500.000₫ 900.000₫

KM
-25%
A2Z47AA HP 2GB (1x2GB) DDR3-1600 ECC RAM

Giá bán 1.500.000₫ 1.120.000₫

KM
-57%
E2Q93AA HP 8GB (1x8GB) DDR3-1866 ECC RAM

Giá bán 7.000.000₫ 3.000.000₫

KM
-63%
E2Q91AA HP 4GB (1x4GB) DDR3-1866 ECC RAM

Giá bán 4.900.000₫ 1.800.000₫

KM
-75%
E2Q90AA HP 2GB (1x2GB) DDR3-1866 ECC RAM

Giá bán 4.000.000₫ 1.000.000₫

KM
-30%
N0H88AA HP 16GB (1x16GB) DDR4-2133 ECC RAM

Giá bán 8.000.000₫ 5.600.000₫

KM
-45%
N0H87AA HP 8GB (1x8GB) DDR4-2133 ECC RAM

Giá bán 5.600.000₫ 3.100.000₫

KM
-54%
N0H86AA HP 4GB (1x4GB) DDR4-2133 ECC RAM

Giá bán 4.600.000₫ 2.100.000₫

KM
-30%
T0E52AA HP 16GB (1x16GB) DDR4-2133 non-ECC RAM

Giá bán 8.000.000₫ 5.600.000₫

KM
-45%
T0E51AA HP 8GB (1x8GB) DDR4-2133 non-ECC RAM

Giá bán 5.600.000₫ 3.100.000₫

KM
-54%
T0E50AA HP 4GB (1x4GB) DDR4-2133 non-ECC RAM

Giá bán 4.600.000₫ 2.100.000₫

KM
-53%
FX699AA 2GB (1x2GB) DDR3-1333 ECC Unbuffered RAM

Giá bán 890.000₫ 420.000₫

KM
-14%
NL797AA 4GB (1x4GB) DDR3-1333 ECC Unbuffered RAM

Giá bán 2.900.000₫ 2.500.000₫

KM
-55%
J9P83AA 16GB DDR4-2133 ECC Registered RAM

Giá bán 8.000.000₫ 3.600.000₫

KM
-45%
J9P82AA 8GB DDR4-2133 ECC Registered RAM

Giá bán 5.600.000₫ 3.100.000₫

KM
-54%
J9P81AA 4GB DDR4-2133 ECC Registered RAM

Giá bán 4.600.000₫ 2.100.000₫

KM
-45%
FX622AA 8GB (1x8GB) DDR3-1333 ECC Registered RAM

Giá bán 5.600.000₫ 3.100.000₫

KM
-61%
FX621AA HP 4GB (1x4GB) DDR3-1333 ECC Registered RAM

Giá bán 2.300.000₫ 900.000₫

KM
-67%
A2Z49AA HP 4GB DDR3-1600 ECC Registered RAM

Giá bán 4.500.000₫ 1.500.000₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng