Nổi bật Nổi bật –

Nổi bật

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-78%
453151-B21 HP BLc Virtual Connect 1Gb SX SFP

Giá bán 4.500.000₫ 1.000.000₫

KM
-60%
487649-B21 HP BLc SFP+ 0.5m 10GbE Copper Cable

Giá bán 5.000.000₫ 2.000.000₫

KM
-69%
KM
-60%
487652-B21 HP BLc SFP+ 1m 10GbE Copper Cable

Giá bán 5.500.000₫ 2.200.000₫

KM
-59%
487655-B21 HP BLc SFP+ 3m 10GbE Copper Cable

Giá bán 5.900.000₫ 2.400.000₫

KM
-61%
487658-B21 HP BLc SFP+ 7m 10GbE Copper Cable

Giá bán 6.900.000₫ 2.690.000₫

KM
-61%
537963-B21 HP BLc SFP+ 5m 10GbE Copper Cable

Giá bán 6.900.000₫ 2.690.000₫

KM
-35%
Cisco SF 302-08P (SRW208P-K9-EU)

Giá bán 8.500.000₫ 5.500.000₫

KM
-57%
455886-B21 HP BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ LR Transceiver

Giá bán 15.000.000₫ 6.500.000₫

KM
-55%
813874-B21 HPE 10GBase-T SFP+ Transceiver

Giá bán 20.000.000₫ 9.000.000₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng