HDD Máy chủ HP HDD Máy chủ HP –

HDD Máy chủ HP

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
KM
-100%
516816-B21 HP 450GB 6G 15K 3.5" DP SAS HDD

Giá bán 3.550.000₫ 0₫

KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
KM
-100%
Sale

Không sẵn có

Hết hàng